உள்ளடக்கத்திற்கு செல்க

சுண்ணாம்பு ஊறுகாய் 400 கிராம்

உண்மையான விலை Rs. 201.00 - உண்மையான விலை Rs. 201.00
உண்மையான விலை
Rs. 201.00
Rs. 201.00 - Rs. 201.00
தற்போதைய விலை Rs. 201.00

This delicious lime pickle is the perfect blend of spicy and tangy flavours, for an experience that will tantalise your tastebuds. Get ready to enjoy the unique mix of savoury and sweet flavours bursting in your mouth! Invigorate your senses with lip-smacking goodness in every jar!