உள்ளடக்கத்திற்கு செல்க

கஞ்சி மாவு 200Gm

உண்மையான விலை Rs. 159.00 - உண்மையான விலை Rs. 159.00
உண்மையான விலை
Rs. 159.00
Rs. 159.00 - Rs. 159.00
தற்போதைய விலை Rs. 159.00

Indulge in the authentic flavors of South Indian cuisine with our Kanjee Maavu! Made from high-quality ingredients, this 200Gm pack offers a convenient way to enjoy delicious and nutritious kanji. Whether for breakfast, lunch, or dinner, our kanjee maavu will surely satisfy your cravings. Order now and experience the best of South Indian cuisine!