உள்ளடக்கத்திற்கு செல்க

Earl Grey Liquid Tea Decoction | 150ml

உண்மையான விலை Rs. 149.00 - உண்மையான விலை Rs. 149.00
உண்மையான விலை
Rs. 149.00
Rs. 149.00 - Rs. 149.00
தற்போதைய விலை Rs. 149.00

Indulge your senses with this 150ml bottle of Earl Grey Liquid Tea Decoction! Refreshing and aromatic, its unique blend of bergamot earl grey flavor and high-quality tea leaves will invigorate your palate and transport you to a “tea-riffic” paradise. Experience the joy of this delicious beverage in every drop!

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)